1927 yılında Erzincan’da doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Gerçek gazetesinde politik fıkralar yazmaya başladı. Çeşitli dergilerde Halis Acar adıyla yazıları yayınlanan Bezirci, 1960’tan sonra kendi adıyla yazmaya devam etti. Yakın arkadaşı Rıfat Ilgaz hakkında bir inceleme yayınladı. Uzun dönem muhasebecilik yaptı ve bu meslekten emekli oldu.

Asım Bezirci’nin muhasebe mesleğini edebiyatçı olarak tarifi çok meşhurdur.

‘Nitekim, yazar olarak birçok yararı dokundu bana. Örneğin; ölçülü davranmayı, yanlışlıktan korkmayı, belgeye dayanmayı, aklını kullanmayı, duyguculuğa kapılmamayı ve gerçekçi, düzenli, dengeli, tutarlı olmayı muhasebe öğretti bana. Savunduğum ve uygulamaya uğraştığım nesnel, bilimsel eleştiri anlayışımın güçlenmesine yardım etti. Az şey mi bu?’

2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenler arasındaki en yaşlı insandı.

Eserleri

 • Çok Kapılı Oda (1961)
 • Edip Cansever (1961)
 • Günlerin Götürdüğü Getirdiği (1962)
 • Bilimden Yana Sosyalizme Doğru (1963)
 • Abdülhak Hamit ve Târık yahut Endülüs Fethi (1966)
 • Okudukça (1967)
 • Orhan Veli Kanık (1967)
 • Ahmet Haşim (1967)
 • Nurullah Ataç (1968)
 • Dünden Bugüne Türk Şiiri (1968)
 • Metin Eloğlu (1971)
 • On Şair On Şiir (1971)
 • Seçme Romanlar (Refika Taner’le birlikte, 1973)
 • İkinci Yeni Olayı (1974)
 • Sabahattin Ali (1974)
 • Nâzım Hikmet ve Seçme Romanlar (1975)
 • Orhan Kemal (Hikmet Altınkaynak’la birlikte, 1977)
 • Halk, Sosyalizm, Kültür ve Edebiyat (1979)
 • 1950 Sonrasında Hikayecilerimiz (1980)
 • Seçme Hikayeler (Refika Taner’le birlikte, 1981)
 • Pir Sultan (1986)
 • Halkımızın Diliyle Barış Şiirleri (1986)
 • Şairlerimizin Diliyle Barış (1987)
 • Rıfat Ilgaz (1988)
 • Deyimlerimizin Sözlüğü (1990)
 • Temele Gül Dikenler (1993)
 • Güle Dil Verenler (1993)

Çevirileri

 • Halkın Ekmeği (Bertolt Brecht) (A. Kadir ile birlikte)
 • Demokrasi, Barış, Sosyalizm (Jean Jaurès)
 • Seçmeler (Jean Jaurès)
 • Seçme Şiirler (Paul Éluard) (A.Kadir ile birlikte)
 • Asıl Adalet (Paul Éluard)
 • Varoluşçuluk (Jean-Paul Sartre)
 • Sosyalist Açıdan Toplum, Sanat, Eleştiri (Georgi Plehanov)
 • Sosyalizm ve Edebiyat (Anatol Lunaçarski)
 • Felsefe Bilim ve Din (Marcel Cachin ve Rene Maublanc)
 • Pyrrhus ile Cineas (Simone de Beauvoir)
 • Diderot (Andre Cresson)
 • Yeni Roman (Alain Robbe-Grillet)
 • Üç Hikâye (Gustave Flaubert)
 • Belâlı Yer (E. Caldwell) (H.L. Ak ile birlikte)
 • Edebiyat Üstüne (Alain)
 • Dünyada Sendikacılık (G Lefranc)
 • Özgürlük Sorunları (R Maublanc) (V. Günyol ile birlikte)